Här nedan finns länkar till artiklar om Västgård Game Fair

ÖP – “Succé för Västgård Game Fair – arrangören lovar mässa även nästa år” 160731
http://www.op.se/jamtland/are/succe-for-vastgard-game-fair-arrangoren-lovar-massa-aven-nasta-ar

LT – “Kallborna plockade upp stafettpinnen efter Fäviken – nu blir det Game fair på Västgård mitt i byn” 160609
http://www.ltz.se/jamtland/are/kallborna-plockade-upp-stafettpinnen-efter-faviken-nu-blir-det-game-fair-pa-vastgard-mitt-i-byn

ÖP – “Kall arrangerar egen Game Fair nästa sommar” 150824
http://www.op.se/jamtland/are/kall-arrangerar-egen-game-fair-nasta-sommar

LT – “Ny vildmarksmässa även i Kall samma tid som Yran” 150824
http://www.ltz.se/jamtland/are/ny-vildmarksmassa-aven-i-kall-samma-tid-som-yran

SVT – “Kall fixar egen mässa” 150823
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/kall-fixar-egen-massa