Västgård Game Fair – Karta över området

Vissa detaljer kan komma att ändras fram till mässtart. Senast uppdaterad 160630.

Beskrivning: Mellan väg 336 och överkant på parkeringsytan sker den största höjdskillnaden. Stort arbete har lagts på att bygga om Västgård för att kunna erbjuda en bra plats att ha en Game Fair på. Nya bilder kommer läggas ut kommande veckor.

Västgård, område

VGF_6_750x500