Västgård Game Fair – Karta över området

Senast uppdaterad 160630. Området kommer göra några små uppdateringar inför 2017. Bland annat flyttas dansen från Idrottsgården ner till restaurangområdets närhet.

Beskrivning: Mellan väg 336 och överkant på parkeringsytan sker den största höjdskillnaden. Stort arbete har lagts på att bygga om Västgård för att kunna erbjuda en bra plats att ha en Game Fair på. Bilder från området hittar du här: Bilder/video

Västgård, område

VGF_6_750x500