Beskrivning: Mellan väg 336 och överkant på parkeringsytan sker den största höjdskillnaden. Stort arbete har lagts på att bygga om Västgård för att kunna erbjuda en bra plats att ha en Game Fair på. Bilder från området hittar du här: Bilder/video

VGF_6_750x500